Bài giới thiệu sách về chủ đề Nhà giáo nhân kỉ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của em Nguyễn Diệu Linh- học sinh lớp 5C trường tiểu học Thạch Trung- Thành phố Hà Tĩnh.