Trường tiểu học Thạch Trung với phong trào Hát Quốc ca